. Członkowie Rady wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dn. 22 maja 2017 r.: . Ryszard WOJTASZEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej, . – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Irena CHRUŚCIEL – Sekretarz Rady Nadzorczej Jerzy STAROCH – Członek Rady Nadzorczej, Janina SZKUTNIK – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu – Anatol DOLIŃSKI a.dolinski@sm-dom.pl **** Zastępca Prezesa Zarządu – mgr Zbigniew WIDOMSKI z.widomski@sm-dom.pl *** Członek Zarządu – Gabriel SEKUŁA g.sekula@sm-dom.pl . . . ***************************************************** Główna Księgowa – Joanna ROSOWSKA j.rosowska@sm-dom.pl

Wyszukaj na stronie:

Do góry