. Członkowie Rady wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
w dn. 22 maja 2017 r.:
.
Ryszard WOJTASZEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
. – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Irena CHRUŚCIEL – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy STAROCH – Członek Rady Nadzorczej,
Janina SZKUTNIK – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu – Anatol DOLIŃSKI
a.dolinski@sm-dom.pl

****
Zastępca Prezesa Zarządu – mgr Zbigniew WIDOMSKI
z.widomski@sm-dom.pl
***
Członek Zarządu – Gabriel SEKUŁA
g.sekula@sm-dom.pl

.
.
.

*****************************************************
Główna Księgowa - Joanna ROSOWSKA
j.rosowska@sm-dom.pl

Wyszukaj na stronie:

Do góry