Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Straż Miejska – 986

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Wodociągowe – 994

Wyszukaj na stronie:

Do góry