Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik.
Harmonogram odbioru odpadów – Spółdzielnie.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Formularz oświadczenia o liczbie osób do naliczania opłaty za śmieci i posiadaniu Karty Dużej Rodziny

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie [...]

OTWÓRZ DOKUMENT

Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni o aktualnych zasadach korzystania z usług UPC:

Abonent rezygnując z Pakietu Rozszerzonego telewizji kablowej (umowa zawarta bezpośrednio z UPC) powinien zaznaczyć, czy rezygnacja dotyczy również pakietu minimalnego. Pozwoli to uniknąć dowolności w interpretacji tej decyzji przez telewizję UPC, która może pozostawić abonentowi niechciany tzw. Pakiet Minimalny (podstawowy), który będzie opłacany z należnościami [...]

Wyszukaj na stronie:

Do góry