Dokumenty przetargowe:1. Założenia do przetargu: PDF.2. Zestawienie budynków: PDF3. Oferta: PDF

Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Przedmiary robót: – ul. Zawadzkiego 3A – ul. Kwiatkowskiego 11 3. Oferta. 4. Doświadcz. zawodowe.

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik. Zasady segregacji odpadów. Harmonogram odbioru odpadów – Spółdzielnie. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – Spółdzielnie. Formularz oświadczenia o liczbie osób do naliczania opłaty za śmieci i posiadaniu Karty Dużej Rodziny

Starsze posty >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry