Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Oferta.

Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Oferta.

1. Instrukcja dla oferentów.2. Oferta.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik. Zasady segregacji odpadów. Harmonogram odbioru odpadów – Spółdzielnie. Formularz oświadczenia o liczbie osób do naliczania opłaty za śmieci i posiadaniu Karty Dużej Rodziny

Starsze posty >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry