Otwórz w PDF

Dokumenty przetargowe
1. Instrukcja dla oferentów.
2. Przedmiary robót:
— Al. Niepodl. 26
— Al. Niepodl. 54A
— ul. Zaw. 2
3. Oferta.
4. Doświadcz. zawodowe.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik.
Harmonogram odbioru odpadów – Spółdzielnie.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Formularz oświadczenia o liczbie osób do naliczania opłaty za śmieci i posiadaniu Karty Dużej Rodziny

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie [...]

Starsze posty >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry