Strona główna > Informacje i komunikaty > Ważna informacja nt. rezygnacji/zmiany pakietu telewizji kablowej UPC.

Ważna informacja nt. rezygnacji/zmiany pakietu telewizji kablowej UPC.

Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni o aktualnych zasadach korzystania z usług UPC:


  1. Abonent rezygnując z Pakietu Rozszerzonego telewizji kablowej (umowa zawarta bezpośrednio z UPC) powinien zaznaczyć, czy rezygnacja dotyczy również pakietu minimalnego. Pozwoli to uniknąć dowolności w interpretacji tej decyzji przez telewizję UPC, która może pozostawić abonentowi niechciany tzw. Pakiet Minimalny (podstawowy), który będzie opłacany z należnościami eksploatacyjnymi, bądź też arbitralnie wyłączyć całkowicie sygnał telewizyjny. Jego ponowne włączenie na wniosek złożony za pośrednictwem biura Spółdzielni może się wiązać z dłuższym okresem oczekiwania.
  2. Wniosek o włączenie Pakietu Minimalnego, aby mógł być zrealizowany przez UPC od kolejnego miesiąca, należy składać do biura Spółdzielni najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego.
  3. Wniosek o rezygnację z Pakietu Minimalnego jest realizowany z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od następnego miesiąca.

Wypowiedzenie umowy abonenckiej – przykład (PDF)

<<

Wyszukaj na stronie:

Do góry