Strona główna > Organy Spółdzielni > Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Kraśniku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Kraśniku

. Członkowie Rady wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

w dn. 22 maja 2017 r.:

.

Ryszard WOJTASZEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

. – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Irena CHRUŚCIEL – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy STAROCH – Członek Rady Nadzorczej,

Janina SZKUTNIK – Członek Rady Nadzorczej

>>

Wyszukaj na stronie:

Do góry