Dokumenty przetargowe: 1. Instrukcja dla oferentów 2. Oferta

Dokumenty przetargowe: 1. Instrukcja dla oferentów 2. Oferta. DOC, PDF

Dokumenty przetargowe: 1. Instrukcja dla oferentów 2. Przedmiar robót Zaw.2. 3. Przedmiar robót Zaw. 3A -str. wsch. 4. Przedmiar robót Zaw. 3A -str. połud. 5. Oferta. DOC, PDF

Dokumenty przetargowe: 1. Instrukcja dla oferentów: PDF. 2. Załącznik Nr 2: PDF 3. Oferta: DOC, PDF

.          Informujemy osoby pragnące ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, że w dniu 19 stycznia br. Burmistrz Miasta Kraśnik wydał Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie terminów składania oraz zasad weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z tym zarządzeniem zmienia się termin składania wniosków – będą one przyjmowane do 25 dnia każdego miesiąca.

<< Nowsze posty

Wyszukaj na stronie:

Do góry