Dokumenty przetargowe: 1. Instrukcja dla oferentów: PDF. 2. Załącznik Nr 2: PDF 3. Oferta: DOC, PDF

1. Specyfikacja segregacji odpadów. 2. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 1. 3. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 2.

PRZYPOMNIENIE O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW. Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komu-nalnych. Pamiętajmy o tym, że: 1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu. 2. Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAK-CJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – […]

.          Informujemy osoby pragnące ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, że w dniu 19 stycznia br. Burmistrz Miasta Kraśnik wydał Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie terminów składania oraz zasad weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z tym zarządzeniem zmienia się termin składania wniosków – będą one przyjmowane do 25 dnia każdego miesiąca.

<< Nowsze posty

Wyszukaj na stronie:

Do góry