Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Oferta

Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Oferta. DOC, PDF

Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Przedmiar robót Zaw.2.
3. Przedmiar robót Zaw. 3A -str. wsch.
4. Przedmiar robót Zaw. 3A -str. połud.
5. Oferta. DOC, PDF

Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów: PDF.
2. Załącznik Nr 2: PDF
3. Oferta: DOC, PDF

1. Specyfikacja segregacji odpadów.
2. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 1.
3. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 2.

<< Nowsze posty

Starsze posty >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry