Dokumenty przetargowe:1. Założenia do przetargu: PDF.2. Zestawienie budynków: PDF3. Oferta: PDF

Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Przedmiary robót: – ul. Zawadzkiego 3A – ul. Kwiatkowskiego 11 3. Oferta. 4. Doświadcz. zawodowe.

Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Oferta.

Dokumenty przetargowe1. Instrukcja dla oferentów.2. Oferta.

<< Nowsze posty

Starsze posty >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry