Strona główna > Archiwum wiadomości > Zasady segregacji odpadów, harmonogramy odbioru.

Zasady segregacji odpadów, harmonogramy odbioru.

PRZYPOMNIENIE O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW.
Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komu-nalnych. Pamiętajmy o tym, że:
1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.
2. Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAK-CJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób obniży to koszty ich wywozu i utylizacji.
3. Zużyty sprzęt AGD, RTV, gruz i meble należy składować w miejscu i czasie wcześniej uzgod-nionym z Zarządem Spółdzielni – zabrania się wrzucania ich do kontenerów i składowania w pomieszczeniach wspólnych (pralnie, suszarnie, korytarze i klatki schodowe).
Zarząd SM DOM

Od stycznia 2018 r. obowiązują nas nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Altanki śmietnikowe przeznaczone do użytku mieszkańców budynków wielolokalowych tzw. bloków wyposażone zostaną w pojemniki do zbierania oddzielnie papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych. W altankach ustawione zostaną również pojemniki na odpady „BIO” ” w których zbierane będą odpady ulegające biodegradacji tj. odpadki kuchenne: obierki, owoce warzywa, chwasty. Pozostałe odpady, tak jak dotychczas, trafiać będą do pojemników na tzw. odpady zmieszane.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane zabierane będą spod altanek w każdy piątek. Wszystkie ww. odpady można zawieźć również do PSZOK (ul. Graniczna 3, ul. Obwodowa 7) tak jak baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, zużyte opony (do 4 szt./rok).

Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komunalnych. Pamiętajmy o tym, że:

————–

1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenerów należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.

————–

2.  Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do właściwych kontenerów należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób obniży to koszty ich wywozu i utylizacji.

—————–

3.  Zużyty sprzęt AGD, RTV, gruz i meble należy składować w miejscu i czasie wcześniej uzgodnionym z Zarządem Spółdzielni – zabrania się wrzucania ich do kontenerów i składowania w pomieszczeniach wspólnych (pralnie, suszarnie, korytarze i klatki schodowe).

.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarowania, segregacji i zbiórki odpadów mogą Państwo znaleźć na witrynie firmy Ekoland:

http://ekoland.net.pl/

Zapraszamy także na stronę www.czystemiasto.krasnik.eu – tam również zamieszczone są informacje odnośnie wprowadzonych zmian.

Zarząd SM DOM

Ulotka_Segregowanie_Smieci 1

Ulotka_Segregowanie_Smieci 2 .

.

Harmonogram odbioru odpadów – spółdzielnie mieszkaniowe pdf

Zasady segregacji odpadów pdf

<<

>>

Wyszukaj na stronie:

Do góry