Strona główna > Informacje i komunikaty > Zasady segregacji odpadów, harmonogramy odbioru.

Zasady segregacji odpadów, harmonogramy odbioru.

PRZYPOMNIENIE O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW.
Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komu-nalnych. Pamiętajmy o tym, że:
1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.
2. Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAK-CJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób obniży to koszty ich wywozu i utylizacji.
3. Zużyty sprzęt AGD, RTV, gruz i meble należy składować w miejscu i czasie wcześniej uzgod-nionym z Zarządem Spółdzielni – zabrania się wrzucania ich do kontenerów i składowania w pomieszczeniach wspólnych (pralnie, suszarnie, korytarze i klatki schodowe).
Zarząd SM DOM

Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komunalnych. Pamiętajmy o tym, że:

————–

1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.

————–

2.  Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAKCJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób obniży to koszty ich wywozu i utylizacji.

—————–

3.  Zużyty sprzęt AGD, RTV, gruz i meble należy składować w miejscu i czasie wcześniej uzgodnionym z Zarządem Spółdzielni – zabrania się wrzucania ich do kontenerów i składowania w pomieszczeniach wspólnych (pralnie, suszarnie, korytarze i klatki schodowe).

.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarowania, segregacji i zbiórki odpadów mogą Państwo znaleźć na witrynie firmy Ekoland:

http://ekoland.net.pl/

.

Zarząd SM DOM                                         .

.

Harmonogram odbioru odpadów – zmieszane odpady komunalne pdf

Harmonogram odbioru odpadów – budowlano-remontowe pdf

Harmonogram odbioru odpadów – wielkogabarytowe i sprzęt elektro pdf

Harmonogram odbioru odpadów – leki pdf

<< INFORMACJA O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wyszukaj na stronie:

Do góry