.
Pobierz PDF

Jednolity tekst przyjęty Uchwałą Nr 7/2009
Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Kraśniku
w dniu 26 czerwca 2009 r.
.
SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ………………………………………………………….. 3
II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI……………………………………………. 4
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  ……………………………………………………………4
B. WPISOWE I UDZIAŁY.  ………………………………………………………………….5
C. PRAWA  I OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW.  …………………………………………………5
D. USTANIE  CZŁONKOSTWA.  ……………………………………………………………7
III. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.  ……………………………………. 9
IV. PRAWA DO LOKALI.  ………………………………………………………………… 10
A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. …………………………………………………………10
B. [...]

.
Uchwalony 8 października 2010 r.
———————————-
Pobierz PDF
Pobierz DOC

Uchwalony 22 czerwca 2010 r.

——————–

Pobierz PDF
Pobierz DOC

Wyszukaj na stronie:

Do góry