______________________________________________________________________
Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów: PDF.
2. Przedmiar robót: PDF
3. Oferta: DOC, PDF

______________________________________________________________________
Dokumenty przetargowe:
1. Instrukcja dla oferentów: PDF.
2. Specyfikacja robót: PDF
3. Oferta: DOC, PDF

1. Specyfikacja segregacji odpadów.
2. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 1.
3. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 2.

.          Informujemy osoby pragnące ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, że w dniu 19 stycznia br. Burmistrz Miasta Kraśnik wydał Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie terminów składania oraz zasad weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z tym zarządzeniem zmienia się termin składania wniosków – będą one przyjmowane do 25 dnia każdego miesiąca.

<< Nowsze posty

Wyszukaj na stronie:

Do góry