W ostatnim czasie otrzymujemy sygnały o braku dostępu w niektórych Państwa odbiornikach do kanałów TVP1, TVP2 i TVN. Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami w tej sprawie otrzymanymi z UPC Polska Sp. z o.o.:
INFORMACJA UPC Polska Sp z o.o.
W celu ułatwienia Państwu ponownego dostrojenia odbiorników zamieszczamy  instrukcję operatora:
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA KANAŁÓW CYFROWYCH

OTWÓRZ DOKUMENT

Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni o aktualnych zasadach korzystania z usług UPC:

Abonent rezygnując z Pakietu Rozszerzonego telewizji kablowej (umowa zawarta bezpośrednio z UPC) powinien zaznaczyć, czy rezygnacja dotyczy również pakietu minimalnego. Pozwoli to uniknąć dowolności w interpretacji tej decyzji przez telewizję UPC, która może pozostawić abonentowi niechciany tzw. Pakiet Minimalny (podstawowy), który będzie opłacany z należnościami [...]

1. Specyfikacja segregacji odpadów.
2. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 1.
3. Oświadczenie w sprawie gromadzenia odpadów – str. 2.

PRZYPOMNIENIE O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW.
Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komu-nalnych. Pamiętajmy o tym, że:
1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.
2. Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAK-CJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób [...]

Wyszukaj na stronie:

Do góry