Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie [...]

W ostatnim czasie otrzymujemy sygnały o braku dostępu w niektórych Państwa odbiornikach do kanałów TVP1, TVP2 i TVN. Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami w tej sprawie otrzymanymi z UPC Polska Sp. z o.o.:
INFORMACJA UPC Polska Sp z o.o.
W celu ułatwienia Państwu ponownego dostrojenia odbiorników zamieszczamy  instrukcję operatora:
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA KANAŁÓW CYFROWYCH

OTWÓRZ DOKUMENT

Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni o aktualnych zasadach korzystania z usług UPC:

Abonent rezygnując z Pakietu Rozszerzonego telewizji kablowej (umowa zawarta bezpośrednio z UPC) powinien zaznaczyć, czy rezygnacja dotyczy również pakietu minimalnego. Pozwoli to uniknąć dowolności w interpretacji tej decyzji przez telewizję UPC, która może pozostawić abonentowi niechciany tzw. Pakiet Minimalny (podstawowy), który będzie opłacany z należnościami [...]

PRZYPOMNIENIE O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW.
Przypominamy i apelujemy do naszych mieszkańców o właściwą segregację odpadów komu-nalnych. Pamiętajmy o tym, że:
1. Śmieci przed wrzuceniem do kontenera należy odpowiednio posegregować – oddzielić odpady nadające się do recyklingu.
2. Opakowania plastikowe, aluminiowe i kartonowe przed wrzuceniem ich do kontenera „FRAK-CJA SUCHA” należy zgnieść zmniejszając ich objętość – w znaczny sposób [...]

Wyszukaj na stronie:

Do góry